Dance Club SbN je už otvorený:-)
Kurzy organizujeme v štýle otvorených hodín (s výnimkou 2-3 mesačných kurzov). Avšak je potrebné sa na každý kurz prihlásiť cez aplikáciu https://salsabynorika.bubbleapps.io/


Párty v júni: piatky aj soboty  ( nájdete v sekcii Party)

Všetky predplatené permanentky (aj zakúpené cez projekt Štartovač), freak passy platia do konca roka 2021.
Iné otázky píšte priamo Norike: info@norika.sk

Aktuálne info o kurzoch v júni 2021

unnamedRozpis kurzov od 21.6. do 24.6. 2021 & informácie o registrácii a cene kurzov

Kým nebude vyšši záujem , ponecháme všetky kurzy spôsobom nahlasovania sa cez aplikáciu.
 
Každý piatok ráno  pripravíme rozpis kurzov na nasledovný týždeň.

 

 

 

ROZPIS KURZOV NA TÝŽDEŇ 21.-24 .JÚN 2021REGISTRÁCIA -PRIHLASOVANIE SA TU
: https://salsabynorika.bubbleapps.io/

 

  • registrácia (meno+kontakt+heslo)

 

  • prihlasujete sa na každý kurz zvlášť, okrem mesačných kurzov.

 

  • do 13:00 sa rozhoduje podľa minimálnej kapacity (3 páry) , či sa kurz koná/nekoná.

 

  • Ak sa okolo 13:00 rozhodne, že kurz sa koná...je možné sa dohlásiť podľa našej navigácie max do 16:00 už iba na sms: 0905 502383

 

  • Kurzy pripravujeme presne do párov aj mimo apky.

 


CENA pre 1 osobu/1 kurz

 

  • od 3 do 5 párov/10Eur

 

  • od 6 do 8 párov/8 Eur

 

  • od 9 párov a viac/7 Eur

 

  • Permanentky sa môžu vycvakať v cene kurzov

 

  • Nové freak pass a permanentky zatiaľ neponúkame(až keď kurzy nabehnú na pôvodný rozpis v pôvodnom systéme)