V Dance Club SALSA by Norika  naďalej nemôžu prebiehať naše bežné kurzy formou otvorených hodín/ mesačné kurzy, piatkové párty a iné eventy. 


Všetky predlatené vstupy na kurzy od marca 2020 (mesačné kurzy, permanetky a Freak Passy) vám samozrejme presunieme do konca mája 2021. Iné otázky a prosbičky (napr. vrátenie peňazí) píšte priamo Norike: info@norika.sk

Gabo & Lucija

Gabriel je tanečník s dlhoročnými skúsenosťami. Začal ako maloletý študent klasických tancov, pokračoval ako tanečník v tanečnej skupine a neskôr pod taktovkou učiteľa Lea Jesusa Garciu z NY sa pretancoval na medzinárodne festivaly ako performer a inštruktor. S priamym spojením z NY s jedným z Mambo legiend mal možnosť naučiť sa a ďalej preniesť jeden z najstarších New Yorskych štýlov NY Salsa Mambo Palladium Styl, Chachacha a boogaloo. Po niekoľkoročnom pôsobení na Slovensku a v okolitých štátoch sa už 5rokov venuje učeniu vo svojom druhom domove Chorvátskom Splite.

Odkiaľ sa Vám opäť vracia aj so svojou tanečnou partnerkou Lucijou do Bratislavy aby Vás naučili nové svieže kombinácie v tomto krásnom a jemnom štýle.

Lucija pravá splitská tanečníčka plna horúceho a neskrotného temperamentu. Po niekoľko ročnom učení v tanečnej škole a neskor štvorročnej spolupráci s našou skupinou Clave4ever sa jej podarilo ten temperament spojiť s NY Salsa Mambo Palladium Stylom a stala sa jednou z hlavných tanečníc v Clave4ever.

Nepremeškajte možnosť dozvedieť sa a naučiť sa viac o najstaršom štýle z New Yorka v tom najlepšom Slovensko-chorvackom zložení.

 

Gabriel has a long-term dancing experience. He started as a young student of classic dances, then continued as a dance group member and later, under supervision from his teacher Leo Jesus Garcia from New York, he was invited to attend international festivals as a performer and instructor. Having a direct connection to New York, alongside one of the Mambo legends, he had the opportunity to learn and spread forward one of the oldest New York styles - NY Salsa Mambo Palladium Style, as well as Chachacha and Boogaloo. After spending several years in Slovakia and neighbouring countries, he's been teaching for 5 years now at his second home, in Split, Croatia. He's going to make a short comeback to Bratislava with his dance partner Lucija to teach you some new fresh variations in this beautiful dance style. Lucija is a dancer from Split, Croatia, full of hot and tameless temperament. Following a several years of teaching at a dance school and a four-year-long cooperation with our group Clave4ever, she finally managed to combine her temperament with the NY Salsa Mambo Palladium style to become one of the key dancers at Clave4ever. Do not miss the opportunity to learn more about the oldest salsa style of New York from the best Slovak-Croatian couple.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JAwBvjOOrCo&feature=youtu.be